Ari Poutiaisen Stringprovisation-kirjasta arvostelu Strings-lehdessä

02.12.2009

Ari Poutiaisen väitöskirjasta Stringprovisation – A Fingering Strategy for Jazz Violin Improvisation (Acta Musicologica Fennica 28) on kirja-arvostelu laajalevikkisen Strings-aikakausilehden tammikuun numerossa. Tässä arvostelu:

Stringprovisation: A Fingering Strategy for Jazz Violin Improvisation
by Ari Poutiainen. Finnish Musicological Society, €30.

In Stringprovisation, Finnish violinist, composer, and researcher Ari Poutiainen argues the need for new approaches to teaching jazz violin
and presents his own new approach to jazz fingering. The book, which was Poutiainen’s dissertation, is an academic text, but offers
practical ideas, exercises, and improvisation tips that should appeal to players and teachers outside of academia.

In the first section, Poutiainen discusses and critiques the publications of other string pedagogues, taking the stance that the
contemporary pedagogy for jazz violin does not, but should, take advantage of classical violin literature and other sources outside of
the jazz realm. He urges jazz violinists to use more of the fingerboard. He also believes students should not let intonation challenges guide their improvisation.

The second, and more engaging, section focuses on Poutiainen’s fingering approach and provides detailed examples for learning his
techniques. Especially interesting are the annotated solos in which Poutiainen breaks down two solos into two- to 15-measure sections. He
explains the note and fingering choices for each section, referencing the patterns and techniques provided throughout the book. Although
it’s not a method or exercise book in the strict sense, the ideas and examples provided in Stringprovisation should be useful to those
interested in serious jazz violin studies. —Lyzy Lusterman

Linkki arvosteluun

Advertisement

Uusi julkaisu Acta Musicologica Fennica -sarjassa

07.07.2009

AMF 28 – Ari Poutiainen: Stringprovisation – A fingering strategy for jazz violin improvisation

stringprovisation-frontcover Ari Poutiaisen väitöskirja keskittyy viulunsoiton vasemman käden tekniikkaan, esitellen nk. sormitusskeemoihin perustuvan sormitusstrategian jazzviuluimprovisointia varten. Työssä tiivistyy tekijän taiteellisessa toiminnassaan toteuttama ja tutkima innovatiivinen tekninen ilmaisukeino. Väitöskirja on alallaan Suomen ensimmäinen.

Modernin jazzimprovisoinnin tuottaminen viululla edellyttää soittajalta usein erityisiä, jopa ”epäortodokseja” soittoteknisiä sovellutuksia. Stringprovisation –sormitusstrategia on tuore näkökulma jazzviuluimprovisoinnin vasemman käden soittotekniikkaan, joka perinteisesti hyödyntää suhteellisen rajoittunutta osaa viulun otelaudasta. Viitekehyksenä ja lähtökohtana toimivat sormitusskeemat, joita sovelletaan idiomaattisiin modernin jazzin sävelkulkuihin. Skeemojen avulla on mahdollista hallita improvisoidussa ilmaisussa joustavasti viulun koko otelauta.

Väitöskirjassa on kaksi osaa. Ensimäisessä osassa Poutiainen määrittelee skemaattiseen sormittamiseen tukeutuvan teknisen lähestymistavan ja tutkii sen esiintymistä klassisen ja jazzmusiikin viulu-, kitara- ja mandoliinikirjallisuudessa. Toisessa osassa Poutiainen esittelee osana taiteellista työtään kehittämänsä strategian, jossa paneudutaan esimerkiksi asemasoitto-, asemanvaihto-, jousitus-, ja improvisointitekniikkaan. Lisäksi hän tuo strategian osaksi käytäntöä kattavin esimerkein sekä erityisesti kahden, moderniin jazziin sitoutuvan laajan sovellutuksen kautta.

Poutiainen tiivistää omin sanoin: ”Työssä keskitytään – näin kansantajuisemmin ilmaistuna – siihen miten sormet liikkuvat ylös ja alas, pitkin ja poikin viulun otelaudalla. Ja miten juuri voidaan tehokkaammin käyttää hyödyksi otelaudan ylempi, usein teknisesti erittäin haastavaksi koettu osa. Skeemoihin perustuva sormittaminen on varsin uusi näkökulma ja se voi saavuttaa jatkossa merkittävän aseman viulun sormitustekniikassa. Työni tarjoaa paljon mielenkiintoista aineistoa myös klassisille viulisteille ja se avaa kiehtovia mahdollisuuksia esimerkiksi varhaisviulupedagogiikan parissa.”

Uutuusjulkaisua saa tilattua suoraan seuran sihteeriltä hintaan 30 € + postituskulut.


%d bloggaajaa tykkää tästä: