Suomen musiikkitieteellisen seuran syyskokous

15.11.2016

Kokouskutsu

Suomen musiikkitieteellisen seuran syyskokous järjestetään keskiviikkona 30.11.2016 kello 13-15.30 Helsingissä Sibelius-Akatemian T-talolla (Töölönkatu 28) kokoushuoneessa T-232. Kokouksessa valitaan vuoden 2017 hallitus sekä keskustellaan seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kaikki seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan kokoukseen.

Kokouksen esityslista on seuraava:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä
sekä kolme varajäsentä.
6. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään
14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa
käsiteltäviksi.

Mikäli haluatte tutustua kokouksen liitemateriaaliin (vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan ja budjettiin) etukäteen, otattehan ystävällisesti sähköpostitse yhteyttä seuran sihteeriin (mts.toimisto@gmail.com).

Ystävällisin terveisin
Suomen musiikkitieteellisen seuran hallitus


Musiikki-lehden päätoimittajahakua jatketaan syyskuun loppuun

05.09.2016

Musiikki-lehdessä on käynnissä uudistusvaihe, jossa lehti pyritään saattamaan säännölliseen julkaisuaikatauluun, toimituskäytäntöjä kehitetään ja valmistaudutaan  julkaisukentällä tapahtuviin muutoksiin mm. sähköisen ja avoimen julkaisemisen osalta. Tätä varten lehdessä siirrytään toistaiseksi toimitusmalliin, jossa työskentelee yhtäaikaisesti kolme päätoimittajaa: väistyvä, vastaava ja uusi päätoimittaja. Päätoimittajat  sopivat tarkemmin toimitustöiden ja -vastuiden jaosta. Lehden nykyisessä toimituksessa työskentelee kohta väistyvä päätoimittaja Juha Ojala sekä vastaava päätoimittaja Ari Poutiainen. Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 30.9.2016  osoitteeseen mts.toimisto[at]gmail.com.

Musiikki-lehti on musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka artikkelit edustavat kattavasti suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa  ja tutkimuskohteita. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Lehti on ilmestynyt  yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 lähtien, ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita,  kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja.


Tiedote: Suomen Musiikkitieteellisen Seuran sihteeri vaihtuu

30.07.2016

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran sihteerin tehtävään on valittu HuK Markus Virtanen. FM Nuppu Koivisto väistyy tehtävästä heinäkuun loppuun mennessä. Virtanen valmistelee Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa pro gradu -tutkielmaa säveltäjä Ann-Elise Hannikaisen elämäntyöstä. Seura toivottaa uuden sihteerin lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. Sihteeri on tavoitettavissa tuttuun tapaan sähköpostiosoitteesta mts.toimisto@gmail.com.


Musiikki-lehti hakee päätoimittajaa

30.06.2016

Musiikki-lehdessä on käynnissä uudistusvaihe, jossa lehti pyritään saattamaan säännölliseen julkaisuaikatauluun, toimituskäytäntöjä kehitetään ja valmistaudutaan  julkaisukentällä tapahtuviin muutoksiin mm. sähköisen ja avoimen julkaisemisen osalta. Tätä varten lehdessä siirrytään toistaiseksi toimitusmalliin, jossa työskentelee yhtäaikaisesti kolme päätoimittajaa: väistyvä, vastaava ja uusi päätoimittaja. Päätoimittajat  sopivat tarkemmin toimitustöiden ja -vastuiden jaosta. Lehden nykyisessä toimituksessa työskentelee kohta väistyvä päätoimittaja Juha Ojala sekä vastaava päätoimittaja Ari Poutiainen. Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 31.8.2016  osoitteeseen mts.toimisto[at]gmail.com.

Musiikki-lehti on musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka artikkelit edustavat kattavasti suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa  ja tutkimuskohteita. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Lehti on ilmestynyt  yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 lähtien, ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita,  kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja.


Artikkelikutsu Musiikki-lehden avoimiin numeroihin

27.06.2016

Musiikin vuoden 2016 syksyn numerot (vsk 46 nrot 3 ja 4) ovat teemaltaan avoimia. Pyydämme lähettämään enintään 500 sanan ehdotukset (abstraktit) tarjottavista artikkeleista päätoimittajille (Juha Ojala: juha.ojala[at]oulu.fi ja Ari Poutiainen: ari.poutiainen[at]helsinki.fi) viimeistään perjantaina 9.9.2016 ja valmiit artikkelikäsikirjoitukset viimeistään perjantaina 21.10.2016 sähköpostin liitetiedostoina.

Pyydämme kirjoittajia noudattamaan Musiikki-lehden kotisivuilla olevia ohjeita osoitteessa https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/ohjeita-kirjoittajille.

Musiikki-lehti on musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka artikkelit edustavat kattavasti suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa ja tutkimuskohteita. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 lähtien, ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja.


Musiikki-lehden numero 2/2015 on ilmestynyt

15.05.2016

Musiikki-lehden numero 2/2015 on ilmestynyt. Tämän teemaltaan avoimen 102-sivuisen numeron tekstit käsittelevät muun muassa palvelukeskusten asiakkaiden musiikillista toimijuutta, Helsingin 1800-luvun konserttitilojen mallintamista sekä Kunihiko Hashimoton musiikkia. Numeron ovat toimittaneet Juha Ojala ja Ari Poutiainen ja siinä ovat ilmestyneet seuraavat tekstit:

Artikkelit

Taru Tähti: ”Intohimolla ja sydämellä, kuolemaan saakka”: Palvelukeskusten asiakkaiden musiikillinen toimijuus Musiikkimoottorit-projektissa

Mikko Kylliäinen, Henry Niemi, Jere Jäppinen ja Mikko Lindqvist: Helsingin keskeisten 1800-luvun konserttitilojen huoneakustiikan mallintaminen

Lasse Lehtonen: From voice of the people to nationalism of the state. Musical meanings of Japan in the work of Kunihiko Hashimoto

Katsaukset

Matti Huttunen: Hengen työskentelyä hengelle alttiissa materiaalissa

Laura Henriksson: Laulettu huumori ja kritiikki kuplettiäänitteillä (lectio praecursoria)

Sini Mononen: Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena

Lehteä voi ostaa seuran sihteeriltä (mts.toimisto@gmail.com) sekä nuottikauppa Ostinatosta (Tykistönkatu 7, 00260 Helsinki) hintaan 10 euroa.


Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto on myönnetty Jaakko Vastapuulle

11.05.2016

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran asiantuntijatyöryhmä on valinnut vuoden 2015 musiikintutkimuksen parhaaksi pro gradu -työksi Jaakko Vastapuun tutkielman ”Ensimmäiset 30 millisekuntia – alukkeet ja niiden muokkaus populaarimusiikin miksauksessa 2010-luvulla” (Turun yliopisto). Lisäksi työryhmä on päättänyt palkita erityisellä kunniamaininnalla Sari-Anne Kankaan ja Maarit Poikelan tutkielman ”Miksi musiikkia tutkitaan ja opetetaan? : asiantuntijoiden käsityksiä musiikintutkimuksen, musiikkikasvatuksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista” (Oulun yliopisto).

Palkintotyöryhmä toteaa, että Jaakko Vastapuun tutkielma on kauttaaltaan huolellisesti toteutettu. Kulttuuriseen musiikkiteknologian tutkimukseen kuuluva työ on tutkimusasetelmaltaan perusteltu ja innovatiivinen. Sen aihe, populaarimusiikin alukkeet, liittyy moniin musiikillisiin, kulttuurisiin, äänimaisemallisiin ja musiikkiteknologisiin ilmiöihin. Työn juurruttaminen aikaisempaan tutkimukseen on suoritettu mallikkaasti, ja sen kyky yhdistää erilaisia tutkimusmenetelmiä heijastaa ajantasaisia käsityksiä tiedon tuottamisen tavoista. Tutkielma lisää äänellistä todellisuutta koskevaa ymmärrystämme ja tarjoaa virikkeitä niin jatkotutkimukselle kuin käytännön studiotyölle.

Palkintotyöryhmä toteaa, että Sari-Anne Kankaan ja Maarit Poikelan tutkielma tarttuu suomalaisen musiikintutkimuksen kannalta äärimmäisen tärkeään aiheeseen. Työ on kielellisesti huoliteltu, ja sen takana on suuri työmäärä. Tutkielma on taustoitettu tarkasti ja laajasti. Kaiken kaikkiaan työ ilmentää tekijöidensä motivoituneisuutta ja tutkimuksellista tinkimättömyyttä. Se tarjoaa arvokasta tietoa kaikille musiikin ja musiikkikasvatuksen parissa työskenteleville ja muodostaa erinomaisen dokumentin tämän päivän suomalaisten musiikintutkijoiden käsityksistä koskien musiikin tutkimisen ja opettamisen merkitystä yhteiskunnassa.

Työryhmään kuuluivat tänä vuonna dos. Juha Torvinen (työryhmän puheenjohtaja), MuT Laura Wahlfors ja VTT Kaarina Kilpiö. Palkinnon julkistamistilaisuus järjestetään musiikintutkijoiden 20. valtakunnallisen symposiumin yhteydessä Itä-Suomen yliopistossa 11.5.2016. Ehdokkaita palkinnon saajiksi saatiin vuoden 2015 osalta Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistoista sekä Åbo Akademista. Kaikki ehdolla olleet työt ovat luettavissa PDF-muodossa Suomen Musiikkitieteellisen Seuran verkkosivuilla osoitteessa https://mtsnet.wordpress.com/2016/04/20/tiedote-musiikintutkimuksen-valtakunnallisen-pro-gradu-palkinnon-saajaehdokkaat-on-julkistettu/.

 


%d bloggers like this: