Suomen musiikkitieteellisen seuran Acta Musicologica Fennica -julkaisusarja saa lisäystä Nuppu Koiviston väitöskirjasta

26.08.2019

Suomen musiikkitieteellisen seuran uusin julkaisu Acta Musicologica Fennica -sarjassa on Nuppu Koiviston väitös ”Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle: naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916” (Acta Musicologica Fennica 34)

Koiviston väitöskirja ”Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle: naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916” käsittelee naisvoittoisia ravintolaorkestereita Suomen suuriruhtinaskunnassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Kysymyksessä on ensimmäinen Suomessa julkaistu naisorkestereita käsittelevä monografia. Tutkimustyötä ovat ohjanneet professori Laura Kolbe sekä FT, dosentti Mikko-Olavi Seppälä. 

FM Nuppu Koivisto väittelee perjantaina 13. syyskuuta 2019 kello 12 Helsingin yliopistolla Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmasta. Vastaväittäjänä toimii professori Tomi Mäkelä (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) ja kustoksena professori Laura Kolbe. Tilaisuus on suomenkielinen ja se järjestetään Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen salissa 302 (Siltavuorenpenger 3 A, 00170 Helsinki).

Väitöstilaisuuden Facebook-tapahtumaan pääset tästä: https://www.facebook.com/events/508059593331448/

Lue tiedote väitöksestä kokonaisuudessaan tästä.

Koiviston tutkimus tulee saataville sekä sähköisenä että painettuna versiona. Painettua kirjaa voi ostaa suoraan kustantajalta (mts.toimisto@gmail.com) 30 euron hintaan. PDF-muodossa väitöskirja tulee vapaasti luettavaksi E-thesis-tietokantaan kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta.


Suomen musiikkitieteellinen seura hakee sihteeriä

21.08.2019

Suomen musiikkitieteellisen seuran sihteerin paikka avautuu syksyllä 2019. Sihteeri on seuran ainoa työntekijä, minkä vuoksi hän huolehtii monipuolisesti seuran eri toiminnoista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kokouskäytännöistä huolehtiminen, seuran rahoituksesta, kirjamyynnistä ja varastosta huolehtiminen, jäsenrekisterin ylläpito sekä tiedottaminen. Sihteeriltä toivotaan kokemusta hallinnollisista tehtävistä, itsenäistä työskentelyotetta ja järjestelmällisyyttä.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaisen musiikintutkimuksen kenttään ja antaa mahdollisuuden omien taitojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Tehtävä on osa-aikainen, ja siitä maksetaan 327 € kuukaudessa. Tehtävä soveltuu hyvin musiikintutkimuksen alan jatko-opiskelijalle tai jatko-opintoihin suuntautuneelle perustutkinto-opiskelijalle. Tehtävä on hoidettavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 13.9.2019 mennessä osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com.


Musiikki-lehden ensimmäinen yksinomaan verkossa julkaistava numero on nyt ilmestynyt

20.06.2019

Vuoden 2019 ensimmäinen numero ja Musiikki-lehden historian ensimmäinen, yksinomaan verkossa julkaistu ja kaikkien luettavissa oleva numero on nyt ulkona! Lehden (1/2019) pääkirjoituksessa pohditaan sen uutta elämää verkossa. Lisäksi numerossa ovat artikkelit “Nykysuomalaisia idylliäänimaisemia, symboleja ja kipupisteitä populaarimusiikissa: tapausesimerkkeinä Lauri Tähkä, Vesala ja Tiisu” Anna-Elena Pääkkölältä ja “SDT-sointukulun oppikirjamuoto suomalaisen musiikinteorian oppikirjallisuuden ja neljän ohjelmistoaineiston valossa” Esa Liljalta ja Timo von Creutleinilta sekä Tuomas Auvisen lektio “Tuottaja on musiikin tuotantoprosessin avainhenkilö”.

Lehden pääset lukemaan tästä linkistä: https://musiikki.journal.fi/issue/view/5513

Nautinnollisia lukuhetkiä!


Painetun Musiikki-lehden vuodet 1971−2018

11.04.2019

Seuran Musiikki-lehden viimeisen painetun version (3–4/2018) pääkirjoitus muistelee lehden historiaa. Pääkirjoituksen pääset lukemaan alla olevasta linkistä.

Painetun Musiikki-lehden vuodet 1971−2018
Tuire Ranta-Meyer, Milla Tiainen ja Laura Wahlfors

 

 

 

 

 

 

 


Suomen musiikkitieteellisen seuran kevätkokous

19.03.2019

Suomen musiikkitieteellisen seuran kevätkokous järjestetään tiistaina 2.4.2019 kello 16:00 Helsingissä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tiloissa Musiikkitalossa (Töölönlahdenkatu 16 C, 00100 Hki), kokoushuoneessa S3101. 

Kokouksen esityslista:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastaja
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Esitetään seuran vuosikertomus, tiliraportti, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta
 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
 6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
 7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi
  *Muutos: käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi

Liitemateriaaliin voi tutustua tästä linkistä.

Toivotamme kaikki seuran jäsenet tervetulleiksi kokoukseen!

Suomen musiikkitieteellisen seuran hallitus


Aldwell & Schachterin Harmonia ja äänenkuljetus -kirjan 4. suomenkielinen painos on julkaistu!

04.03.2019

Nyt sitä saa! Aldwell & Schachterin Harmonia ja äänenkuljetus -kirjan 4. suomenkielinen painos on julkaistu.

Kirjan voi ostaa tuttuun tapaan suoraan seuralta laittamalla viestiä osoitteeseen mts.toimisto(a)gmail.com tai Ostinatosta (Musiikkitalo) sekä Ostinaton verkkokaupasta. Kirjan hinta on 49 euroa.

Huom! Seura ei valitettavasti pysty tällä hetkellä postittamaan kirjatilauksia, mutta tilauksen voi noutaa sovitusti Sibelius-Akatemian T-talon toimipisteestä osoitteesta Töölönkatu 28, 00260 Helsinki. Postitus käynnistyy huhtikuun loppupuolella. Siihen asti kirjan voi siis tilata toimitettuna vain Ostinaton verkkokaupasta.


Kirjoituskutsu: Musiikki 4/2019

30.01.2019

Musiikintutkimuksen tulevaisuuden metodologiat

Nykytilanteessa, jossa musiikintutkimuksen alat muodostavat laajan kirjon samalla kun erilaisia tutkimuskohteiden ja -suuntausten välisiä arvohierarkioita on kyseenalaistettu pitkään, musiikintutkimuksen tulevaisuuden painopisteet ja menetelmät näyttäytyvät kiehtovan avoimina. Useat uuden ja kulttuurisen musiikintutkimuksen edustajat korostivat 1990-luvulla, miten musiikintutkijoiden tulisi tieteenalansa kehityksen nimissä luopua varmuudestaan koskien sitä, mitä ja millaisin menetelmin ”musiikkitiede” tutkii sekä mitä musiikin käsite ylipäänsä kattaa. Etnomusikologit peräsivät jo vuosikymmeniä aiemmin tutkijan avoimuutta omasta lähtökulttuuristaan poikkeaville musiikillisille ilmiöille sekä tarvetta kehittää tutkittavan kulttuurin edellyttämiä käsitteitä ja analyysimalleja. Viime aikoina etnomusikologiassa on pohdittu muun muassa sitä, millaisiin suuntiin ”musiikkia tekevää ihmistä” koskeva tutkimus kehittyy Internet-aikakauden ja digitaalisiin teknologioihin liittyvien käytäntöjen myötä. Samaan aikaan esimerkiksi musiikin esitystutkimus ja taiteellinen tutkimus kehittävät uusia ymmärryksiä koskien sitä, mitä musiikki ja siitä tietäminen ovat, kun taas ekomusikologia kytkee musiikillisia käytäntöjä osaksi ihmisyhteisöjen ja muiden lajien tulevaisuutta ihmislähtöisten ekokriisien uhkaamalla maapallolla.

Tässä moninaisten tutkimusalojen, kulttuuristen muutosten ja maailmanlaajuisten haasteiden luonnehtimassa tilanteessa kutsumme kaikkien musiikintutkimuksen alojen edustajia tarjoamaan kirjoituksia Musiikki-lehden erikoisnumeroon ”Musiikintutkimuksen tulevaisuuden metodologiat” (4/2019). Tarjotut tekstit voivat olla joko täyspitkiä vertaisarvioituja artikkeleja, joiden maksimipituus on 60 000 merkkiä välilyönteineen, tai lyhyempiä kannanottoja, katsauksia tai erilaisten julkaisujen arviointeja. Kirjoittajia pyydetään kertomaan suunnittelemansa tekstin tyyppi ehdotuksessaan.

Tarjotut ehdotukset voivat käsitellä seuraavia, mutta myös monenlaisia muita, kysymyksiä:

 • Millaisia uusia metodologisia avauksia tai aiempien menetelmien uudelleenarviointeja jokin tietty musiikintutkimuksen ala tai tiettyyn ilmiöön liittyvä tutkimus tarvitsee?
 • Millaisia epistemologisia, tutkimuseettisiä ja käytännöllisiä haasteita ja mahdollisuuksia liittyy uusien tutkimusmetodologioiden kehittelyyn erityisellä musiikintutkimuksen alalla tai tietyssä tutkimusprojektissa?
 • Mikä on poikkitieteisyyden sekä toisaalta tieteenalan historioiden merkitys musiikintutkimuksen metodologiselle kehittämiselle?
 • Millaiset – kenties vasta kehkeytyvät – ilmiöt, kysymykset, suhteet, toimijuuden muodot, esineet ja asiat innoittavat tai edellyttävät uusia metodologisia avauksia musiikintutkimukseen?
 • Millainen on tai tulisi olla musiikintutkimuksen metodologioiden suhde yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja ihmistä laajempiin todellisuuksiin sekä tiedettä koskeviin keskusteluihin ja tiedepolitiikan kehitykseen?
 • Mitä toiminnan ja tietämisen tapoja ”tutkimusmetodologia” kattaa ja synnyttää? Millaisista teoreettisista tai käytännöllisistä tulokulmista metodologia-käsitteen uudelleenarviointi voisi tapahtua?
 • Millaisena ajallisena ilmiönä musiikintutkimuksen tulevaisuudet on hedelmällistä hahmottaa? Onko niissä kyse kumuloituvasta kehityksestä, menneiden näkökulmien löytämisestä tai aktivoimisesta uusin tavoin vai kenties radikaalin avoimesta tulemisen prosessista?

Tekstiehdotusten mitta on 250–300 sanaa. Pyydämme lähettämään ehdotukset perjantaihin 1.3.2019 mennessä teemanumeron toimittajille eli Musiikin päätoimittajille Tuire Ranta-Meyerille (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi), Milla Tiaiselle (milla.tiainen@helsinki.fi) ja Laura Wahlforsille (laura.wahlfors@uniarts.fi).

Valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää numeron toimittajille viimeistään 30.6.2019. Referee-palautteet artikkeleista toimitetaan kirjoittajille syyskuun 2019 loppuun mennessä, ja artikkelien lopullisten versioiden tulee olla valmiina marraskuun 2019 lopussa. Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/ohjeita-kirjoittajille/

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista (ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).


%d bloggers like this: