Juhlanäyttely Musiikkitiede Suomessa

16.02.2011

Musiikkitieteen historiaan liittyvä juhlanäyttely avataan 8.3. Kansalliskirjaston Rotundassa osoitteessa Unioninkatu 36, Helsinki.

Näyttelyssä esitellään musiikkitieteellistä tutkimusta Suomessa, kuinka tutkimuksen kenttä on laajentunut varhaisista Turun Akatemian väitöskirjoista niin tutkimuskohteiden, – menetelmien kuin tutkimusinstanssien osalta. Näyttely valottaa musiikintutkimuksen historiaa Suomessa ja esittelee erilaisia tutkimusprosesseja.


Juhlasymposium ohjelma julkistettu

16.02.2011

Suomen musiikkitiede 100 vuotta
juhlasymposium 15.–18.3.2011 Helsink

Suomen musiikkitiede täyttää 100 vuotta, ja tätä juhlitaan symposiumissa Helsingissä 15.–18.3.2011.

Tilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/musiikkitiede/sata/ohjelma.html

Tarkemmat esitelmäsessioiden aikataulut, puhujat ja ajat julkaistaan helmikuun lopussa.


Harmonia ja äänenkuljetus -kirjan 2. painos ilmestynyt!

11.11.2010

Hartaasti odotettu Harmonia ja äänenkuljetus -kirjan (E. Aldwell & C. Schachter, suomennos: Olli Väisälä) toinen painos on vihdoin ilmestynyt! Kirjaa saa tilattua 40 euron hintaan (+ postituskulut) suoraan


CFP: Suomen musiikkitiede 100 vuotta

21.09.2010

Call for papers:
Suomen musiikkitiede 100 vuotta
Juhlasymposium 15.–18.3.2011 Helsinki
http://www.helsinki.fi/musiikkitiede/sata/

Suomen musiikkitiede täyttää 100 vuotta, ja tätä juhlitaan symposiumissa Helsingissä 15.–18.3.2011. Kolmipäiväisen symposiumin järjestää Suomen musiikkitieteellinen seura yhteistyössä Suomen etnomusikologisen seuran ja Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineen kanssa. Järjestelyihin ovat osallistuneet myös musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallinen tutkijakoulu, Sibelius-Akatemia ja monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.
Symposiumin ohjelmassa on kutsuvierasesitelmiä, aiheittain ryhmiteltyjä esitelmiä, näyttelyitä, konsertti sekä juhlaillallinen. Lisäksi symposiumin yhteydessä järjestetään musiikkitieteen ammattikuvaa peilaava tulevaisuuspaneeli.
Juhlasymposiumiin toivotaan esitelmäehdotuksia. Erityisinä teemoina juhlasymposiumissa ovat
• Suomalaisen musiikkitieteen historia
• Etnomusikologiset identiteetit ja sovellutukset
• Musiikin semiotiikka
• Musiikkiteollisuus ja audiovisuaalinen media
• Esittävän säveltaiteen tutkimus
• Musiikkipsykologia

Näiden kansallisesti merkittävien teemojen tarkoituksena on tuoda esille suomalaisen musiikintutkimuksen monipuolisuutta sekä kansainvälisiä saavutuksia.

Maksimissaan 300 sanan tiivistelmät tulee toimittaa 31.11.2010 mennessä symposiumin järjestelysihteeri Eija Honkaselle osoitteeseen eija.a.honkanen(at)helsinki.fi.

Päätökset symposiumiin hyväksymisestä tiedotetaan 20.12. mennessä.


CFP: YEARS OF MUSICOLOGICAL SCHOLARSHIP IN FINLAND

21.08.2010

Ilmari Krohn founded the Finnish Musicological Society in 1911. To commemorate the 100th Anniversary of the Finnish music scholarship, a celebration symposium will be held in Helsinki in March 2011. The event will be jointly organized by the Finnish Musicological Society, Finnish Ethnomusicological Society and University of Helsinki, Sibelius-Academy, and Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research.

Symposium topics include:

• National history in music scholarship

• Ethnomusicological Identities and Applications

• Musical Signification

• Music, industry and audiovisual media

• Performance research

• Psychology of music

These topics, which reflect the dominant part of the Finnish music scholarship, reveal the diversity, idiosyncrasy, interdisciplinarity and international nature of the field in Finland. The topic areas will be featured by means of dedicated thematic sessions, keynote speakers and panel discussions.

Submissions are invited for spoken papers. 300-word abstract submission should be sent to conference secretary Eija Honkanen. The deadline for abstracts is 31st of November, 2010. Submissions will be evaluated by celebration committee and section organizers. Notification of acceptance will be made by December 20th.

More information: conference secretary Eija Honkanen, eija.a.honkanen(et)helsinki.fi


CFP: MUSIKVETENSKAP I FINLAND 100 ÅR

21.08.2010

Föregångaren till Musikvetenskapliga Sällskapet i Finland grundades för hundra år sedan 1911.  För att fira finländska musikvetenskapens gångna år arrangerar Musikvetenskapliga Sällskapet i Finland tillsammans med Musiketnologiska Sällskapet i Finland och ämnet musikvetenskap vid Helsingfors Universitet symposiet ”Musikvetenskap i Finland – 100 år” vid Vetenskapernas Hus och Helsingfors Universitet den 15-18 mars 2011. Symposiet arrangeras i samråd med Finska Spetsenheten för Multidisciplinär Musikforskning och Sibelius-Akademin.

Förutom vanliga föredragsessioner innefattar symposiet key note föreläsningar av flera inhemska och utländska musikforskare, festmiddag, Helsingfors stads och Helsingfors universitets mottagningar, musikframföranden samt en konsert. Under symposiet ordnas även en utställning om den finländska musikforskningens historia med fokus på sällskapens verksamhet och musikvetenskap vid Helsingfors Universitet.
Föredragsabstrakt angående från följande teman skall skickas till symposiesekreterare Eija Honkanen senast den 31.11.2010. Anmälan om godkännande sänds före 20.12.2010. Symposiespråken är finska, svenska och engelska.

Ari Poutiaisen Stringprovisation-kirjasta arvostelu Strings-lehdessä

02.12.2009

Ari Poutiaisen väitöskirjasta Stringprovisation – A Fingering Strategy for Jazz Violin Improvisation (Acta Musicologica Fennica 28) on kirja-arvostelu laajalevikkisen Strings-aikakausilehden tammikuun numerossa. Tässä arvostelu:

Stringprovisation: A Fingering Strategy for Jazz Violin Improvisation
by Ari Poutiainen. Finnish Musicological Society, €30.

In Stringprovisation, Finnish violinist, composer, and researcher Ari Poutiainen argues the need for new approaches to teaching jazz violin
and presents his own new approach to jazz fingering. The book, which was Poutiainen’s dissertation, is an academic text, but offers
practical ideas, exercises, and improvisation tips that should appeal to players and teachers outside of academia.

In the first section, Poutiainen discusses and critiques the publications of other string pedagogues, taking the stance that the
contemporary pedagogy for jazz violin does not, but should, take advantage of classical violin literature and other sources outside of
the jazz realm. He urges jazz violinists to use more of the fingerboard. He also believes students should not let intonation challenges guide their improvisation.

The second, and more engaging, section focuses on Poutiainen’s fingering approach and provides detailed examples for learning his
techniques. Especially interesting are the annotated solos in which Poutiainen breaks down two solos into two- to 15-measure sections. He
explains the note and fingering choices for each section, referencing the patterns and techniques provided throughout the book. Although
it’s not a method or exercise book in the strict sense, the ideas and examples provided in Stringprovisation should be useful to those
interested in serious jazz violin studies. —Lyzy Lusterman

Linkki arvosteluun


%d bloggers like this: