MusikoBlogi

02.05.2017

Sain kunnian aloittaa Suomen musiikkitieteellisen seuran blogin. Tätä kirjoittaessa, toistaiseksi hieman vieraassa toimintaympäristössä, tuntuu siltä, että seuran kannalta uuden viestintämedian lisäksi pelissä on enemmänkin – musiikintutkimuksen on seurattava aikaa, jossa sähköinen näkyvyys on yksinkertaisesti olemassaoloa, ei pelkkää narsismia ja virtuaalista mölyä tyhjästä. Bloggaamme ja twiittaamme (jälkimmäistä tosin seura ei vielä tee) jotta olemme olemassa ulkomaailmalle. Itse en tässä ympäristössä ole erityinen virtuoosi, mutta vähitellen olen sentään alkanut huomata uuden kommunikaatiokanavan kiistattomia etuja; ehkä itsekin, kuka tietää, alan avautua jatkossa maailmalle tässä suhteessa entistä enemmän.

Marshall McLuhan puhui aikanaan globaalin tietoverkon demokratiasta – kun olemme kaikki, herrat ja narrit yhtälailla, samanlaisia thumbnail-kokoisia hahmoja eri alustoilla, on viestintä helpompaa ja kynnys matalampi. Samalla se, jonka kanssa viestitään on erilainen viestinnän kohde kuin ennen: se Maailman Merkittävin Tutkija näyttääkin paljon helpommin lähestyttävältä kun on lukenut vaikkapa virallisen sävyisten sähköpostien sijaan päivityksiä valvottavista lapsista, ihmisoikeuskannanotoista ja korvatulehduksista. Samassa veneessä olemme kaikki. Tällaisesta demokratiasta ja tietynlaisesta tasavertaistumisesta verkkoviestinnässä mielestäni paljolti on kysymys.

Tarkoitus ei kuitenkaan ollut jatkaa kovin pitkään tieteenalan (ja tieteilijöiden) some-näkyvyyden eduista. Haittapuoliin – kaiken pinnallistumiseen, kirjallisen viestinnän lyhytjännitteisyyteen, ja muuhun – en tässä edes viitsi mennä. Uusi teknologia toimikoon tässä vain aasinsiltana laajempaan kysymykseen musiikintutkimuksen yhteiskunnallisuudesta, mikä oli juuri päättyneen, Jyväskylän yliopiston Musiikin, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen laitoksen kanssa järjestämämme Suomen musiikintutkijoiden symposiumin yksi kantavista teemoista. ”Paluu musiikintutkimuksen tulevaisuuteen” suorastaan kutsui esille mitä moninaisimpia lähestymisiä alaamme.

Musiikintutkimus on tietysti nykyään moninaista. Mitään selvää keskusta teorian, metodien tai tutkimuskohteen suhteen on mahdotonta löytää. Musiikin ja identiteetin, vallan ja multimodaalisuuden kysymykset olivat toki symposiumissa laajalti esillä, mutta itseäni ilahdutti toisaalta musiikinhistorian session suosio ja esitelmien korkea taso. Aivan uusiakin tuulia kognition ja performanssin tutkimukseen nähtiin muusikoiden katsetta tutkineiden kollegojen toimesta, mutta sessiopuheenjohtajuuteni toisaalla esti tällä kertaa perehtymisen tähän uuteen tutkimuskohteeseen ja sen kontribuutioon. Jälkiä vanhoista rajoista musiikkitieteen, etnomusikologian ja musiikkikasvatuksen välillä ei symposiumin profiilissa näkynyt. Ylipäätään musiikintutkimuksella on merkitystä ja suomalainen tiedeyhteisö on hienos
ti olemassa.

Kaikkea uutta ei toki kannata kritiikittä hyväksyä. Kaiken symposiumissakin esillä olleen verkkopainotteisuuden, visuaalisuuden, nopeuden ja välittömän interaktiivisuuden ohella toivoisin, että pitkäjännitteinen, huolella tutkittu ja kriittisesti koeteltu tieto olisi tulevaisuudenkin musiikintutkimuksen ominaispiirteitä. Tämän lisäksi toivoisin, että kaikkien julkaisuluokitusten ja kansainvälisyydenkin aikana emme täysin unohtaisi suomea tieteen kielenä.

Emme kai halua, että alallamme – McLuhaniin vielä kerran palatakseni – välineestä tulee viesti?

Markus Mantere
kirjoittaja on Suomen musiikkitieteellisen seuran puheenjohtaja ja yliopistotutkija

Suomen musiikkitieteellisen seuran blogissa julkaistaan kirjoituksia, joissa katsellaan maailmaa musiikkitieteilijän näkökulmasta. Blogiin voi tarjota kirjoituksia seuran sihteerille: mts.toimisto(at)gmail.com.


Musiikki-lehti hakee päätoimittajaa

01.04.2017

Musiikki-lehti hakee päätoimittajatiimiinsä 1-2 uutta päätoimittajaa. Lehdessä on käytössä kolmen päätoimittajan malli, jossa päätoimittajat sopivat tarkemmin toimitustöiden ja -vastuiden jaosta. Musiikki-lehdessä on käynnissä uudistusvaihe, johon liittyy vahvasti esimerkiksi sähköisen ja avoimen julkaisemisen kehittyminen.

Lehden nykyisessä toimituksessa työskentelevät Juha Ojala, Ari Poutiainen ja Tuire Ranta-Meyer. Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan viimeistään 30.4.2017 osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com.

Musiikki-lehti on musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka artikkelit edustavat kattavasti suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa  ja tutkimuskohteita. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Lehti on ilmestynyt  yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 lähtien, ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja.

 


Suomen musiikkitieteellisen seuran kevätkokous

15.03.2017
Tervetuloa seuran kevätkokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2017 klo 16 Helsingissä Musiikkitalossa, Sibelius-Akatemian pääaulan kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Esitetään seuran vuosikertomus, tiliraportti, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.


Suomen musiikkitieteellisen seuran uusi hallitus

09.12.2016

Suomen musiikkitieteelliselle seuralle valittiin uusi hallitus Helsingissä 30.11.2016 järjestetyssä syyskokouksessa. Seuran puheenjohtajana jatkaa Markus Mantere. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kai Lassfolk, Juha Ojala, Tuire Ranta-Meyer, Juha Torvinen ja Laura Wahlfors ja varajäseniksi Meri Kytö, Sini Mononen ja Sanna Qvick.


Suomen musiikkitieteellisen seuran syyskokous

15.11.2016

Kokouskutsu

Suomen musiikkitieteellisen seuran syyskokous järjestetään keskiviikkona 30.11.2016 kello 13-15.30 Helsingissä Sibelius-Akatemian T-talolla (Töölönkatu 28) kokoushuoneessa T-232. Kokouksessa valitaan vuoden 2017 hallitus sekä keskustellaan seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kaikki seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan kokoukseen.

Kokouksen esityslista on seuraava:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä
sekä kolme varajäsentä.
6. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään
14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa
käsiteltäviksi.

Mikäli haluatte tutustua kokouksen liitemateriaaliin (vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan ja budjettiin) etukäteen, otattehan ystävällisesti sähköpostitse yhteyttä seuran sihteeriin (mts.toimisto@gmail.com).

Ystävällisin terveisin
Suomen musiikkitieteellisen seuran hallitus


Musiikki-lehden päätoimittajahakua jatketaan syyskuun loppuun

05.09.2016

Musiikki-lehdessä on käynnissä uudistusvaihe, jossa lehti pyritään saattamaan säännölliseen julkaisuaikatauluun, toimituskäytäntöjä kehitetään ja valmistaudutaan  julkaisukentällä tapahtuviin muutoksiin mm. sähköisen ja avoimen julkaisemisen osalta. Tätä varten lehdessä siirrytään toistaiseksi toimitusmalliin, jossa työskentelee yhtäaikaisesti kolme päätoimittajaa: väistyvä, vastaava ja uusi päätoimittaja. Päätoimittajat  sopivat tarkemmin toimitustöiden ja -vastuiden jaosta. Lehden nykyisessä toimituksessa työskentelee kohta väistyvä päätoimittaja Juha Ojala sekä vastaava päätoimittaja Ari Poutiainen. Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 30.9.2016  osoitteeseen mts.toimisto[at]gmail.com.

Musiikki-lehti on musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka artikkelit edustavat kattavasti suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa  ja tutkimuskohteita. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Lehti on ilmestynyt  yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 lähtien, ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita,  kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja.


Tiedote: Suomen Musiikkitieteellisen Seuran sihteeri vaihtuu

30.07.2016

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran sihteerin tehtävään on valittu HuK Markus Virtanen. FM Nuppu Koivisto väistyy tehtävästä heinäkuun loppuun mennessä. Virtanen valmistelee Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa pro gradu -tutkielmaa säveltäjä Ann-Elise Hannikaisen elämäntyöstä. Seura toivottaa uuden sihteerin lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. Sihteeri on tavoitettavissa tuttuun tapaan sähköpostiosoitteesta mts.toimisto@gmail.com.


%d bloggers like this: