Musiikin uusi numero 3/2020 on ilmestynyt!

17.09.2020

Historiapainotteisessa numerossa Sebastian Silén rekonstruoi Fredrik Paciuksen viuluduoa ja Johanna Talasniemi tarkastelee Aulikki Rautawaaran Sibelius-ohjelmistoa.

Lisäksi numerosta löytyvät Sasha Mäkilän kirjoittama katsaus Leevi Madetojan ensimmäiseen sinfoniaan, Riikka Siltasen lektio Richard Faltinista sekä Tuire Ranta-Meyerin kirjoittama kirja-arvio Martin Wegeliuksen biografiasta.

Lue uusin numero täältä


Kutsu Suomen musiikkitieteellisen seuran kevätkokoukseen

09.09.2020

Hei seuran jäsenet,

Valitettavasti eilen lähetetyssä Suomen musiikkitieteellisen seuran kokouskutsussa oli virheellinen kokouspäivämäärä ja -aika. Oikea kokousaika on perjantai 25.9. klo 16:00.

Pahoittelemme aiemman viestin virheellisiä tietoja ja niiden aiheuttamaa epäselvyyttä!

Alla kokouskutsu uudelleen, korjatulla päivämäärällä varustettuna. Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

Hei Suomen musiikkitieteellisen seuran jäsen,

Olet lämpimästi tervetullut seuran kevätkokoukseen perjantaina 25.9. klo 16 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi kokous siirrettiin tähän syksyyn tieteellisille seuroille myönnetyn, poikkeusolosuhteisiin liittyvän liikkumavaran mukaisesti. Koska koronavirus on yhä aktiivinen, pidämme kokouksen kokonaan etänä turvallisuuden nimissä. Kokous järjestetään Zoom-tapaamisena. Jaamme Zoom-linkin tälle sähköpostilistalle viimeistään pari päivää ennen kokousta.

Alla näette MTS:n kevätkokouksen asialistan. Tavan mukaan tämä kokous koskee ennen kaikkea seuran viime vuoden tilinpäätöstä, tiliraporttia ja toimintakertomusta. Kokouksen lopussa muut asiat -kohdassa on kuitenkin aikaa myös yleiselle keskustelulle. Otamme aina erittäin mielellämme vastaan ideoita seuran toiminnan kehittämisestä!

Kokouksessa käsiteltävät dokumentit (vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös) on mahdollista saada katsottaviksi etukäteen ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin: mts.toimisto@gmail.com 

Tervetuloa kokoukseen!

Parhain terveisin,
Milla Tiainen
Suomen musiikkitieteellisen seuran pj

Suomen musiikkitieteellinen seura

Kevätkokous 2020

ESITYSLISTA

Aika: pe 25.9.2020 klo 16

Paikka: Zoom-kokous  

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan pitäjän ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
4. Esitetään seuran vuosikertomus, tiliraportti, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä̈, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.
9. Kokouksen päättäminen


Musiikki-lehden kaksoisnumero tulevaisuuden metodologioista on julkaistu

05.06.2020

Musiikki-lehden teemanumero ”Musiikintutkimuksen tulevaisuuden metodologiat” (1-2/2020) on juuri julkaistu. Numero löytyy verkosta tämän linkin kautta: https://musiikki.journal.fi/issue/view/6577

Kyseessä on lehden laajin numero 20 vuoteen, luettavaa on lähes 230 sivua. Kuuden vertaisarvioidun artikkelin lisäksi numero sisältää kaksi katsausartikkelia ja emeritaprofessori Pirkko Moisalan haastattelun.

Numero on myös erittäin monipuolinen artikkelien edustamien musiikintutkimuksen aiheiden ja suuntausten suhteen. Alan kehittyviä metodologioita käsitellään muun muassa arkeoakustiikan, tietokoneavusteisen musiikkianalyysin, taiteellisen tutkimuksen, kulttuurisen musiikintutkimuksen sekä etnomusikologian eri suuntauksien näkökulmista.

Tämä numero esittelee lisäksi Musiikki-lehden uudistetun visuaalisen ilmeen.

Toivomme innostavia lukuhetkiä numeron parissa! Tietoa numeron ilmestymisestä saa mielellään jakaa eteenpäin.


Kirjoituskutsu: Musiikki 4/2020

04.06.2020

Musiikki-lehti etsii kirjoituksia teemaltaan avoimeen numeroon 4/2020, joka julkaistaan vuoden lopussa. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi artikkelit kaikilta musiikintutkimuksen osa-alueilta. Tarjotut tekstit voivat olla joko täyspitkiä vertaisarvioituja artikkeleja, joiden maksimipituus on 60 000 merkkiä välilyönteineen, tai lyhyempiä kannanottoja, katsauksia tai erilaisten julkaisujen arviointeja.

Valmiit käsikirjoitukset lähetetään 1.9.2020 mennessä Musiikin päätoimittajille Lasse Lehtoselle (lasse.a.lehtonen[at]helsinki.fi), Tuire Ranta-Meyerille (tuire.ranta-meyer[at]metropolia.fi) ja Laura Wahlforsille (laura.wahlfors[at]uniarts.fi). Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/ohjeita-kirjoittajille/ Toimittajat antavat numerosta mielellään lisätietoa ja vastaavat artikkeliehdotuksiin liittyviin tiedusteluihin.

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen vertaisarvioitu aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista (ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).


Suomen musiikkitieteellisen seuran jäsenmaksu 2020

20.05.2020

Tervehdys, hyvä musiikkitieteen ystävä
Vaikka elämme parhaillaan poikkeuksellista kevättä, Suomen Musiikkitieteellinen Seura pyrkii tänäkin aikana edistämään suomalaista musiikintutkimusta ja toimimaan tieteen sekä musiikkielämän hyväksi levittämällä säännöllisesti tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. Seuran vuoden 2020 vuosikokousta jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään, mutta kokous järjestetään tulevana syksynä, ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kokoukseen myös etänä. Seuran jäseniä tiedotetaan kokouksen ajankohdasta ja toteutustavoista hyvissä ajoin.

 
Seuran keskeinen tehtävä on myös järjestää erilaisia musiikintutkimukseen ja alan jatkokoulutukseen liittyviä tapahtumia. Lisäksi pyrimme tiedottamaan seuran toiminnasta ja Musiikki-lehden numeroiden sisällöstä entistä aktiivisemmin sosiaalisen median alustoilla, kuten seuran Facebook-sivulla ja juuri avatulla Instagram-tilillä. Kannattaa seurata näitä kanavia! Seuran julkaisema Musiikki-lehti muuttui maksuttomaksi verkkojulkaisuksi (osoitteessa musiikki.journal.fi) vuoden 2019 alusta ja on näin ollen entistä laajemman lukijakunnan ulottuvilla, mikä edistää suomalaisen musiikintutkimuksen näkyvyyttä. Samalla jäsenmaksut ovat edelleen seuran elintärkeä tulonlähde, jonka turvin voimme jatkaa toimintaamme. Otamme mielellämme koska tahansa vastaan ideoita toimintamme kehittämiseksi.

 
Seura on olemassa jäseniään varten. Vuonna 2019 aloitetun käytännön mukaisesti lähestymme teitä jäsenlaskutuksen merkeissä näin sähköpostitse luontoa säästääksemme. Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 35 € ja perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta tuttuun tapaan 15 €. Lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuden erityiseen kannatusjäsenyyteen, jonka vuosimaksu on henkilöjäsenille 300 € ja yhteisöille 500 €. Kannatusjäsenyys kattaa vuosittain muiden etuuksien lisäksi yhden sivun mainostilan seuran Musiikki-lehdessä (normaalihinta 180 €). Lisätietoja kannatusjäsenyydestä saa tarvittaessa seuran sihteeriltä.

 

Jäsenmaksun vuodelle 2020 voit maksaa alla olevilla tiedoilla seuran tilille. Ilmoitathan mahdolliset sähköpostiosoitteen sekä osoitteen- ja nimenmuutokset seuran sihteerille: mts.toimisto@gmail.com.
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämä seuran rekisteriseloste on luettavissa viestin lopussa. Toivotamme hyvävointista vuoden jatkoa ja toivomme tapaavamme Sinut eri foorumeilla musiikkitieteen parissa!

 
Parhain terveisin,
sihteeri Jasmin Vahtera, puheenjohtaja Milla Tiainen ja seuran hallitus

 
MAKSUTIEDOT

Saaja: Suomen musiikkitieteellinen seura ry
Tili: FI73 8000 1700 2028 40
Danske Bank (DABAFIHH)
Viesti: *nimi* jäsenmaksu 2020
Perusjäsen: 35 €
Perustutkinto-opiskelija: 15 €
Kannatusjäsenyys 300 / 500€
Eräpäivä 19.6.2020

 
Jos unohdit maksaa jäsenmaksun viime vuonna, pyydämme huolehtimaan myös vuoden 2019 maksusta samalla. Ilmoitathan mahdolliset sähköpostiosoitteen sekä osoitteen- ja nimenmuutokset seuran sihteerille: mts.toimisto@gmail.com. 

 
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämä rekisteriseloste Suomen musiikkitieteellisen seuran jäsenille Suomen musiikkitieteellinen seuran jäsenet liitetään kahteen yksinkertaiseen tietokantaan. Seuran sihteeri pitää yllä jäsenluetteloa, jossa on jäsenen nimi, postitusosoite sekä tieto vuotuisen jäsenmaksun maksamisesta. Seuran jäsensihteeri pitää yllä myös sähköistä postituslistaa, johon liitetään jokainen uusi jäsen. Sähköpostilistalla on jäsenestä tietona vain nimi ja sähköpostiosoite. Jäsen, joka ei ole antanut seuralle toimivaa sähköpostiosoitetta liitettäväksi sähköpostilistalle, on mukana vain jäsenluettelossa. Suomen musiikkitieteellinen seura ei luovuta tai myy jäsenistön yhteystietoja ulkopuolisille tahoille. Osoitetietoja käytetään vain seuran tiedotuksessa ja jäsenmaksujen keräämisessä. Seura ei julkaise mitään jäsenistöön liittyviä tietoja verkkosivuillaan (mtsnet.wordpress.com). Jos haluat jatkossakin olla osa Suomen musiikkitieteellisen seuran sähköistä tiedottamista, sinun ei
tarvitse tehdä mitään. Jos et halua saada seuran postia postituslistan kautta, ilmoita siitä sihteerille. Lisäksi, jos et jostain syystä vielä ole postituslistalla mutta haluat liittyä, ilmoita tästäkin seuran
sihteerille osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com. Lisätietoja yhdistysten tietosuoja-asioista: https://www.tietosuoja-asetus.org/yhdistykset


Musiikin uusi päätoimittaja

15.05.2020

FT Lasse Lehtonen on valittu Musiikin uudeksi päätoimittajaksi. Lehtonen siirtyy pian väistyvän päätoimittaja Milla Tiaisen paikalle ja aloittaa työskentelynsä kesäkuussa yhdessä päätoimittajien Laura Wahlfors ja Tuire Ranta-Meyer kanssa.

Lehtonen on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2018 ja toimii tällä hetkellä Tokion yliopiston vierailevana tutkijana. Hänen tutkimusalaansa kuuluu japanilainen musiikki. Lehtosen teos Japanilainen musiikki (Gaudeamus 2019) oli Vuoden tiedekirja -ehdokas. Aiemmin Lehtonen on toiminut Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaiseman Musiikin suunnan päätoimittajana. Kesäkuussa Musiikki-lehdessä aloittava Lehtonen on innoissaan uudesta pestistään.

-Suomen pitkäikäisimpänä vertaisarvioituna musiikkitieteen julkaisuna Musiikilla on aivan erityinen painoarvo kotimaisen musiikintutkimuksen julkaisemisessa ja tieteellisenä keskusteluareenana. Olen valtavan iloinen päästessäni kantamaan oman korteni kekoon suomalaisen musiikintutkimuksen hyväksi osana kunnioitettavaa jatkumoa yhdessä Laura Wahlforsin ja Tuire Ranta-Meyerin kanssa, Lehtonen iloitsee.

Vuoden 2019 alusta Musiikki siirtyi kaikille avoimeksi verkkojulkaisuksi. Nykyään lehteä julkaistaan osoitteessa musiikki.journal.fi. Verkkopohjaisuus on muuttanut tieteellistä julkaisutoimintaa merkittävästi.

-Pidän tärkeänä, että myös Musiikki seuraa tätä kehityskulkua. Avoimen tieteen periaatteen mukaisesti lehdessä julkaistut tutkimustulokset ovat nykyään välittömästi kaikkien saatavilla, mikä on valtava etu niin tutkijoiden kuin yleisönkin – viime kädessä siis tutkimuksen – kannalta. On odotettavissa, että tämän myötä Musiikin painoarvo suomalaisen musiikintutkimuksen julkaisufoorumina kasvaa entisestään, pohtii Lehtonen.

Lehtonen kiittelee tähänastisen päätoimittajatiimin työtä lehden siirtämisestä verkkojulkaisuksi. Hänen mukaansa nyt olisi aika keskustella myös lehden julkaisufoorumiluokituksesta.

– Huomioiden Musiikin merkityksen suomalaiselle musiikintutkimukselle on realistista ajatella, että lehden julkaisufoorumiluokitus nostettaisiin jatkossa tasolle 2 (johtava taso). Tavoite luokituksen nostamisesta ei ole lehdelle mikään itseisarvo, vaan kyse on laajemmin arvonannosta kotimaisilla kielillä julkaistulle musiikintutkimukselle. Tässä tavoitteessa ydinasemassa ovat tutkijat. Kannustankin erittäin lämpimästi aivan kaikkia Suomessa toimivia musiikintutkijoita julkaisemaan Musiikissa; lehteä ei olisi ilman suomalaista musiikintutkimusta. Muistutan samalla, että Musiikki ottaa vastaan myös kirja-arvioita ja muita tiedemaailmaa ja tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Tehdään kaikki parhaamme suomalaisen musiikintutkimuksen eteen jatkossakin!


SES:n ja MTS:n gradukilpailu: vuoden 2019 paras musiikintutkimuksen opinnäyte on valittu

24.04.2020

Suomen Etnomusikologisen Seuran ja Suomen musiikkitieteellisen seuran pro gradu -palkintotyöryhmä on valinnut musiikintutkimuksen vuoden 2019 parhaaksi pro graduksi Juho Hännisen opinnäytteen The Four Stages of a DIY Career: The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980s (Helsingin yliopisto). Populaarikulttuurin- ja musiikintutkimusta, elämänkulkuanalyysia ja muistitiedon tutkimusta yhdistävä tutkielma selvittää viiden henkilön haastatteluiden kautta, miten nuorisokulttuuriin osallistuminen voi muodostua elämänikäiseksi DIY-työuraksi (”tee se itse” -uraksi) nuorisokulttuurin ja muun kulttuurin tuottamisen parissa. Ehdokkaita parhaaksi pro gradu -tutkielmaksi saapui yhteensä viisi Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoista. Kaikki työt olivat korkeatasoisia.

Palkintoperusteluissaan työryhmä toteaa: ”Hännisen pro gradu on perinpohjainen ja tieteellisesti poikkeuksellisen kypsä tutkielma, joka ammentaa monipuolisesta, erinomaisesti hallitusta teoriapohjasta ja metodologiasta. Nuorikulttuurissa toimimiseen liittyvien DIY-urien tutkimus on aiheena tieteellisesti uusi ja yhteiskunnallisesti merkittävä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Työn tutkimuskysymykset ovat selkeät, ja niitä käsitellään johdonmukaisesti läpi tutkielman. Analyysi yhdistää teorian ja empiirisen haastatteluaineiston sulavasti, samoin laadullisen ja määrällisen datan. Analyysissa esiin nousevat DIY-urien vaiheet ja piirteet ovat uskottavia, ja tutkimusaineistoa eritellään syvällisesti tavalla, joka antaa tilaa sekä yksilölliselle vaihtelulle että tutkittavan ilmiön yleisemmille piirteille. Hännisen käyttämä kieli on selkeää ja vivahteikasta, mitä voi pitää erityisen ansiokkaana, koska työn toteutuskieli on englanti. Tulevaisuudessa tutkimusta olisi hedelmällistä laajentaa koskemaan eri sukupuolia edustavia DIY-uran rakentajia; nyt kaikki tutkittavat ovat miespuolisia. Kaiken kaikkiaan Hännisen tutkielma on vaikuttava ja ajankohtaiseen ilmiöön tarttuva kokonaisuus, joka osoittaa vahvaa kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja reflektioon ja jonka tulokset ovat kansainvälisestikin uraauurtavia.”

Lisäksi työryhmä haluaa muistaa kunniamaininnalla Hanna-Mari Riihimäen tutkielmaa Audiovisuaalinen analyysi vaihtoehtoisten feminiinisyyksien esityksistä Alman ”Dye my hair” ja ”Cowboy” -popmusiikkivideoilla (Turun yliopisto) ja Teemu Vakkilaisen työtä Harmonian tonaaliset muodot länsimaisessa populaarimusiikissa vuosina 1960–2019 (Helsingin yliopisto). Molemmat tutkielmat edistävät ansiokkaasti musiikintutkimuksen keskusteluja ajankohtaisilla aiheillaan ja suhteessa edustamiinsa tutkimussuuntauksiin.

Juho Hännisen pro gradu -tutkielma on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302909


Musiikki-lehti 4/2019 ilmestynyt

28.02.2020

Tutustu ja lue uusin Musiikki-lehti osoitteessa journal.musiikki.fi


Suomen musiikkitieteellisen seuran Acta Musicologica Fennica -julkaisusarja saa lisäystä Nuppu Koiviston väitöskirjasta

26.08.2019

Suomen musiikkitieteellisen seuran uusin julkaisu Acta Musicologica Fennica -sarjassa on Nuppu Koiviston väitös ”Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle: naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916” (Acta Musicologica Fennica 34)

Koiviston väitöskirja ”Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle: naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916” käsittelee naisvoittoisia ravintolaorkestereita Suomen suuriruhtinaskunnassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Kysymyksessä on ensimmäinen Suomessa julkaistu naisorkestereita käsittelevä monografia. Tutkimustyötä ovat ohjanneet professori Laura Kolbe sekä FT, dosentti Mikko-Olavi Seppälä. 

FM Nuppu Koivisto väittelee perjantaina 13. syyskuuta 2019 kello 12 Helsingin yliopistolla Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmasta. Vastaväittäjänä toimii professori Tomi Mäkelä (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) ja kustoksena professori Laura Kolbe. Tilaisuus on suomenkielinen ja se järjestetään Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen salissa 302 (Siltavuorenpenger 3 A, 00170 Helsinki).

Väitöstilaisuuden Facebook-tapahtumaan pääset tästä: https://www.facebook.com/events/508059593331448/

Lue tiedote väitöksestä kokonaisuudessaan tästä.

Koiviston tutkimus tulee saataville sekä sähköisenä että painettuna versiona. Painettua kirjaa voi ostaa suoraan kustantajalta (mts.toimisto@gmail.com) 30 euron hintaan. PDF-muodossa väitöskirja tulee vapaasti luettavaksi E-thesis-tietokantaan kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta.


Suomen musiikkitieteellinen seura hakee sihteeriä

21.08.2019

Suomen musiikkitieteellisen seuran sihteerin paikka avautuu syksyllä 2019. Sihteeri on seuran ainoa työntekijä, minkä vuoksi hän huolehtii monipuolisesti seuran eri toiminnoista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kokouskäytännöistä huolehtiminen, seuran rahoituksesta, kirjamyynnistä ja varastosta huolehtiminen, jäsenrekisterin ylläpito sekä tiedottaminen. Sihteeriltä toivotaan kokemusta hallinnollisista tehtävistä, itsenäistä työskentelyotetta ja järjestelmällisyyttä.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaisen musiikintutkimuksen kenttään ja antaa mahdollisuuden omien taitojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Tehtävä on osa-aikainen, ja siitä maksetaan 327 € kuukaudessa. Tehtävä soveltuu hyvin musiikintutkimuksen alan jatko-opiskelijalle tai jatko-opintoihin suuntautuneelle perustutkinto-opiskelijalle. Tehtävä on hoidettavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 13.9.2019 mennessä osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com.


%d bloggaajaa tykkää tästä: